วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมอำเภอยางตลาด


ศูนย์พัฒนาคุณธรรมประจำอำเภอยางตลาด
วัดอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการโดย พระครูอนุสรธรรมคุณ
เจ้าคณะอำเภอยางตลาด พระครูปริยัติโพธิธรรม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
ติดต่ออบรมนักเรียน เยาวชนทั่วไป ตามหลักสูตร 1 คืน 2 วัน หรือ 3 วัน 2 คือ หรือ 5 วัน 4 คืน
ติดต่อ โทร 0640344606